Polityka Prywatności Strony konferencji „Razem w Górę – od słów do czynów”  

I. Polityka prywatności 

 1. Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych podczas odwiedzeniem strony oraz w związku z zapisem do udziału w konferencji CSR „Razem w Górę – od słów do czynów” organizowanej w dniu 17.09.2023. („Konferencja”).
 2. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z udziałem w Konferencji jest Stowarzyszenie Ultrakrew
  KRS: 0000700359 REGON: 36857218000000 NIP: 5833269214 zarejestrowane w Gdańsku przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1C/8, które jest również organizatorem Konferencji („Administrator”).

II. W jakich celach i jakie dane osobowe przetwarzamy? 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 2. Przetwarzamy dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję dostępnego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://konferencja.ultrakrew.pl („Serwis”). Serwis zawiera informacje o Konferencji oraz umożliwia zgłoszenie udziału w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w formie osadzonej ramki lub pod adresem https://app.evenea.pl/event/konferencja-ultrakrew/ („Platforma”).
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników (będących uczestnikami Konferencji): imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz stanowisko. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy o uczestnictwo w Konferencji i jej wykonania. W przypadku uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika Administrator pobiera i przetwarza dodatkowo następujące dane osobowe użytkownika Serwisu podane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na Konferencję: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, w ramach wykonania przez Administratora umowy o uczestnictwo w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane osobowe uczestnika, zgłoszonego przez innego użytkownika przetwarzane są w celach związanych z obsługą uczestnictwa w Konferencji, na podstawie zgody uczestników – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Organizator zbiera i przetwarza następujące dane użytkownika, który bierze udział w Konferencji w charakterze prelegenta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, skrócony życiorys (bio), tytuł prelekcji, fotografia (podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit a) RODO) . 
 6. Podczas Konferencji będą przeprowadzane sesje fotograficzne i video, w związku z tym Administrator będzie przetwarzać Twój wizerunek na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Zapisując się na konferencję wyrażasz zgodę aby Twoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy oraz stanowisko, mogły być przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, ale stanowi warunek zgłoszenia udziału w Konferencji. Administrator może przetwarzać te dane co celów marketingu bezpośrednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 8. Po wykonaniu umowy o udział w Konferencji podstawę przetwarzania danych, w granicach określonych w punkcie poniżej, stanowić będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przejawiający się w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa prawnego Administratora. 

III. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

 1. Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawarcia z Administratorem umowy o udział w Konferencji.
 2. W przypadku jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe? 

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych mają pracownicy oraz współpracownicy Administratora. Odbiorcami tych danych mogą być również podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi w zakresie organizacji Konferencji lub wspomagają Administratora w realizacji celów marketingowych. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora dostęp ma m.in. podmiot obsługujący Platformę, za pomocą której dokonywana jest rejestracja na Konferencję (Platforma jest oferowana w ramach serwisu internetowego Evenea).
 2. W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane organom publicznym. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których zobowiązują nas do tego przepisy obowiązującego prawa.
 3. Twoje dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (patrz. pkt 26) jedynie podmiotom, które gwarantują odpowiednie standardy ich ochrony, tj. w odniesieniu do których wydana została przez Komisję Europejską decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 RODO, w tym w ramach mechanizmu Privacy Shield, albo też w oparciu o inne odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, w tym modelowe klauzule umowne.

V. Twoje prawa 

 1. Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami można zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej wsparcie@ultrakrew.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Gen. K. Sosnkowskiego 1C/8, 80-041 Gdańsk.
 2. Przysługują Ci następujące prawa:
  1. Prawo żądania dostępu do treści danych osobowych;
  2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych: jeżeli uważasz, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne;
  3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych;
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim. W związku z tym, że podstawą przetwarzania może być prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń Administratora, przetwarzanie danych osobowych uczestników zgłoszonych przez innego użytkownika, w celu uczestnictwa w Konferencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  6. Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz ją w każdym czasie wycofać, przy czym wycofanie zgody nie
   wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  7. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych: jeżeli jest to zgodne z prawem, możesz domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały Ci zwrócone lub przekazane osobie trzeciej.
  8. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Ci najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VI. Cookies 

Używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Pliki cookie przechowują  informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony oraz przyczyniają się do udoskonalania funkcjonalności serwisu.
Serwis wykorzystuje zarówno cookie Techniczne, jak i cookie Marketingowe z podziałem na cookie sesyjne oraz cookie trwałe

 1. Cookies Techniczne

Te pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania strony Serwisu, pozwalają Ci na poruszanie się po niej oraz na używanie jej elementów. Optymalizują korzystanie ze strony internetowej, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności.

Cookies odpowiedzialne za formularz rejestracji. Administrowane przez strony trzecie (evenea.pl)

Cookies materiałów wideo umieszczonych na stronie. Administrowane przez strony trzecie (Facebook, YouTube)

Cookie śledzące i wydajnościowe. Administrowane przez strony trzecie ( Google Analytics)

Pliki cookies tego typu używane do śledzenia informacji o ruchu w Serwisie i sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje cookie przechowywane na Twoim komputerze i pozwalające na korzystanie z Serwisu. Informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z Serwisu oraz dane demograficzne, geolokalizacyjne i informacje o zainteresowaniach są standardowo przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Serwis wykorzystuje anonimizację IP. Oznacza to, że Twój adres IP zostanie z wyprzedzeniem skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach spoza Unii Europejskiej, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP, przed skróceniem, będzie przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google używa przesłanych informacji aby analizować na rzecz Administratora sposób użytkowania przez Ciebie Serwisu, aby tworzyć raporty o aktywności w Serwisie oraz aby zapewniać inne usługi 

na rzecz Administratora, związane z użytkowaniem Serwisu oraz Internetu. Zidentyfikowany przez Google Analytics adres IP nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google. 

 1. Cookies Marketingowe

Cookies służące do targetowania oraz reklamy. Także cookies mediów społecznościowych.

Pliki cookies wykorzystywane przez naszych partnerów do zbierania informacji o Twojej historii przeglądania i na podstawie tych informacji wyświetlić Ci nasze reklamy.
Działanie to określane jako remarketing.  Serwis korzysta z cookie narzędzi remarketingowych, (Facebook Pixel), LinkedIn Pixel i Google (Sieć Reklamowa Google). 

Tworząc różne integracje z mediami społecznościowymi, serwisy te mogą umieszczać swoje pliki cookies, których są administratorami. Media społecznościowe jakie mogą zapisywać cookies odwiedzając stronę Serwisu to: Facebook, Instagram, LinkedIn oraz YouTube.

Przeglądarka internetowa domyślnie pozwala na korzystanie z plików cookie. Możesz zablokować pliki cookies w swojej przeglądarce.

Przy pierwszej wizycie w naszym Serwisie pytamy Cię o zgodę na używanie plików cookies (techniczne i marketingowe).

Możesz nie wyrazić zgody na używanie plików cookies, lub zablokować je w przeglądarce, jednak może to skutkować tym, że niektóre funkcjonalności w Serwisie przestaną działać.

VII. Zmiany Polityki Prywatności 

 1. Może okazać się, że będziemy musieli wprowadzić zmiany w naszej Polityce Prywatności. Jeżeli dojdzie do zmiany Polityki Prywatności poinformujemy Cię o tym.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 15.06.2023